ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.9718
3.3088
3.8345
ყველა