ოფიციალური
USD, EUR, GBP
კურსები
2.9701
3.2778
3.7328
ყველა